Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Datový trezor v datových schránkách: jak funguje, jak se používá a kolik stojí?

Doručené datové zprávy vydrží ve vaší datové schránce jen 90 dnů, načež jsou smazány. Pokud chcete, aby v datové schránce vydržely déle, musíte si pořídit (placenou) službu Datový trezor od České pošty. Kolik stojí, jak funguje i jak se používá?


Přepis obsahu:

Datový trezor je službou, která brání tomu, aby datové zprávy ve vaší datové schránce byly po 90 dnech od svého doručení nenávratně mazány. Místo toho vám vaše zprávy v datovém trezoru vydrží tak dlouho, jak potřebujete. Samozřejmě za podmínky, že po celou dobu za služby datového trezoru řádně platíte. A také že ve svém datovém trezoru máte dost místa, protože jeho velikost není neomezená.

Jde přitom o jednu z tzv. doplňkových služeb, které v rámci datových schránek poskytuje Česká pošta. Jde o službu komerční, poskytovanou za úplatu. A ta je závislá nikoli na objemu dat, respektive velikosti datových zpráv, ale na jejich počtu. Nejmenší varianta datového trezoru, umožňující uchování 20 datových zpráv, stojí aktuálně 120 Kč za jeden rok.

Platit můžete buď z kreditu ve své datové schránce, který si dopředu nabijete, nebo tzv. na fakturu. Pak musíte s Českou poštou uzavřít příslušnou smlouvu.

Chcete-li si tuto službu pořídit a platit ji z kreditu, můžete tak učinit snadno, přímo z prostředí své datové schránky. Stačí zvolit variantu placenou z kreditu, a pak nastavit požadovanou velikost datového trezoru, v počtu datových zpráv. Aktivovat si můžete jen takovou variantu, na kterou máte právě dostatečný kredit pro celý první rok. Pak už zbývá jen počkat do dalšího dne, než bude váš datový trezor skutečně aktivován.

Další den ráno už váš trezor aktivní je, ale nejspíše v něm ještě nebudou žádné datové zprávy. Takže je důležité vědět, jak se nějaká datová zpráva dá přemístit do datového trezoru. Odpověď je taková, že to nejde. Sami nemůžete přesouvat své datové zprávy do datového trezoru, a tím i volit, které zprávy si přejete zachovat po delší dobu a které nikoli. To bohužel nejde, stejně jako nejde mazat datové zprávy, které jsou ještě ve vaší datové schránce.

Jediná možnost, jak se datová zpráva může dostat do datového trezoru, je počkat 90 dnů od jejího doručení přihlášením či prvního přihlášení po doručení fikcí. Protože pak ji do datového trezoru přesune systém sám a automaticky. Samozřejmě pouze pokud je v trezoru ještě volné místo, a pokud datový trezor vůbec máte. Protože v opačném případě je datová zpráva smazána. Přesněji: je nenávratně smazán její obsah. Nicméně její obálka, což je v zásadě doručenka, je zachována a může být kdykoli později zobrazena.

Uživatel si tak musí dávat dobrý pozor na to, aby se mu jeho datový trezor nezaplnil, a on tak nepřišel o nějakou datovou zprávu, kterou si přeje zachovat. Zvláště důležité je to u těch nejmenších variant datového trezoru, kde k zaplnění může dojít velmi rychle.

V takovémto hlídání mohou uživateli pomoci notifikace, odesílané při zaplnění datového trezoru na 90 nebo 95 procent. To ale třeba u nejmenší varianty trezoru pro 20 zpráv znamená, že uživateli přijde notifikace v okamžiku, kdy už zbývá místo na poslední dvě datové zprávy, či jen jednu jedinou. Tyto notifikace navíc nejsou zasílány emailem, ale jako tzv. systémové datové zprávy. Ty naštěstí v datovém trezoru nezabírají místo, protože do něj nejsou vůbec přesouvány.

Nicméně je na samotném uživateli, aby si reguloval to, které datové zprávy chce ve svém datovém trezoru zachovat na nějakou delší dobu, a které nikoli. U těch, které si nepřeje zachovat, musí nejprve počkat na to, až budou po 90 dnech systémem přesunuty do datového trezoru, a pak je musí sám a včas smazat. To už možné je: datové zprávy, umístěné v datovém trezoru, je možné mazat. A znovu si zdůrazněme, že ty datové zprávy, které v datovém trezoru ještě nejsou, mazat nejdou.

Na závěr ještě malé zobecnění: službě datový trezor uživatelé platí za to, že se nestane to, co by se jinak stalo. Tedy že nedojde ke smazání datové zprávy po 90 dnech. Představa, že skutečně dochází k nějakému přesunu datové zprávy do datového trezoru, je jen určité pomůcka pro uživatele, aby to pro něj bylo názornější. Ve skutečnosti se mění pouze příznak datové zprávy, určující její stav.

Konkrétním důsledkem je například to, že jak datová zpráva v datové schránce, tak i ta v datovém trezoru, ještě není opatřena ani elektronickou pečetí, ani druhým, tzv. výstupním časovým razítkem. Tím je datová zpráva opatřována až v okamžiku, kdy si ji uživatel stahuje. A je lhostejno, zda si ji stahuje z datové schránky či z datového trezoru: vždy je ke zprávě připojována aktuální elektronická pečeť a časové razítko s aktuálním časem. To také například znamená, že pokud si takto stáhnete jednu a tutéž datovou zprávu v různé době, dostanete dva její exempláře, které nebudou úplně identické: budou se lišit v čase připojení druhého časového razítka. A také jejich elektronická pečeť může být založena na různých certifikátech, pokud v mezidobí došlo k jejích výměně v informačním systému datových schránek.