Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Přišla vám obálka s přístupovými údaji do datové schránky?

Pokud vám přijde obálka s přístupovými údaji do datové schránky, neměli byste se vyhýbat jejímu převzetí. Platí u ní fikce doručení po 10 dnech, a pokud jde o nově zřízenou datovou schránku, bude tak jako tak zřízena do 15 dnů od doručení přístupových údajů (nebo okamžikem vašeho prvního přihlášení, podle toho co nastane dříve).

Také byste měli vědět, co vás při prvním přihlášení čeká: povinná změna hesla. Protože to, které vám přišlo v obálce s přístupovými údaji, je pouze jednorázové počáteční heslo. Bez jeho změny vás systém také nepustí dále.


Přepis:

Obálka s přístupovými údaji k datové schránce, zjednodušeně s vaším uživatelským jménem a prvotním heslem, je rozesílána jako obálka se žlutým pruhem, a to do vlastních rukou výhradně jen adresáta. To znamená, že pošta by takovouto zásilku neměla vydat nikomu jinému, než jen příslušnému adresátovi. Neměla by ji vydat ani někomu, kdo se prokáže plnou mocí či jiným zmocněním k přebíráním poštovních zásilek, či třeba jen osobními doklady adresáta.

Na druhou stranu to, komu je zásilka určena, neboli kdo je jejím adresátem, bohužel nemusí být jednoznačné. Na zásilce bývá kromě adresy obvykle už jen jméno a příjmení adresáta, bez roku či celého data narození a případných titulů. No a osob stejného jména a příjmení může být na dané adrese více. Často jde například o otce a syna, či matku a dceru.

Odesilatelem obálky se žlutým pruhem je Ministerstvo vnitra ČR. To ale nesídlí v Českých Budějovicích, jak by se z údajů na obálce mohlo zdát. Zde sídlí odštěpný závod České pošty, který v rámci tzv. hybridní pošty a služby PostServis zajišťuje rozesílání obálek jménem Ministerstva vnitra. Samotné ministerstvo sídlí v Praze.

Nemá tedy smysl pokoušet se kontaktovat odesilatele do Českých Budějovic, či mu snad obálku s přístupovými údaji do Českých Budějovic nějak vracet. Stejně tak nemá smysl se převzetí takovéto obálky se žlutým pruhem jakkoli vyhýbat. Pokud ji totiž nepřevezmete do 10 kalendářních dnů od okamžiku, kdy je připravena k vyzvednutí, dochází u ní k tzv. fikci doručení. Jinými slovy, je brána jako řádně doručená a začínají běžet příslušné právní důsledky.

Pokud byste snad aktivně odmítli obálku převzít, byla by považována za doručenou dokonce již ten samý den, kdy jste doručení odmítli, a žádných 10 dnů by se nečekalo.
A jaké jsou ony právní důsledky doručení obálky se žlutým pruhem, s přístupovými údaji k datové schránce?

Pokud jste obálku nepřevzali včas, nebo odmítli její převzetí, a došlo tedy k jejímu doručenou fikcí, jsou vaše přístupové údaje zneplatněny. To znamená, že se s nimi do příslušné datové schránky nedostanete.

Důležité je, že nepřevzetím obálky s přístupovými údaji se nejde vyhýbat účinkům, které zřízení datové schránky přináší. Pokud jde o takovou datovou schránku, která již je zpřístupněna a přístup do ní mají další uživatelé, což bývá nejčastěji datová schránka právnické osoby, způsobili jste si nepřevzetím naštěstí problém jen sami sobě, protože vy se do datové schránky nedostanete, zatímco pro ostatní uživatele se nic nezměnilo. Pro nové přístupové údaje si už musíte zajít osobně na CzechPOINT.

No a pokud se jednalo o přístupové údaje k nově zřízené datové schránce, do které se dosud nikdo nepřihlásil a není tedy ještě tzv. zpřístupněná, dojde do 15 kalendářních dnů tak jako tak k jejímu zpřístupnění. Nejčastěji to bude právě vaše datová schránka fyzické osoby, ať již podnikající či nepodnikající fyzické osoby. Ovšem okamžikem zpřístupnění vaší datové schránky vám do ní již mohou začít přicházet nové datové zprávy. Často i takové, na které byste měli ve vlastním zájmu včas reagovat.

Předpokládejme nyní, že jste se zachovali správně a řádně si převzali svou obálku se žlutým pruhem, obsahující přístupové údaje k vaší nově zřízené datové schránce podnikající či nepodnikající fyzické osoby. I pak je dobré vědět, kdy dojde k jejími zpřístupnění, a tím k jejími otevření pro příjem, ale i odesílání nových datových zpráv.

Dojde k tomu buď vaším prvním přihlášením do nové datové schránky, nebo uplynutím 15 kalendářních dnů od okamžiku doručení přístupových údajů - podle toho, co nastalo dříve. Takže opět nemá smysl váhat s prvním přihlášením do vaší datové schránky.

Dobré je také dopředu vědět, co vás při prvním přihlášení čeká, aneb co udělat musíte, a co byste udělat měli. Takže: hned v průběhu prvního přihlášení vás systém datových schránek donutí nastavit si nové heslo. Protože to, které jste dostali v obálce se žlutým pruhem, je pouze jednorázové počáteční heslo, které nejde používat opakovaně. A dokud si nenastavíte nové heslo, systém vás nepustí dál a do své nové datové schránky se nedostanete.

A co byste ve vlastním zájmu měli udělat? Nastavit si tzv. notifikace, tak abyste byli ihned informováni, a to buď emailem nebo SMSkou, o příchodu nové datové zprávy do své datové schránky.

Další věcí, kterou byste měli udělat, je přejít na jiný, spolehlivější, bezpečnější a pohodlnější způsob přihlašování k datovým schránkám, než pomocí jména a hesla. To vám ostatně radí i samy datové schránky jako takové. Konkrétně pomocí své identity občana, či pomocí mobilního klíče eGovernmentu. Ale o tom všem podrobněji v dalších videích na tomto kanále.