Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Jak znepřístupnit datovou schránku?

Datovou schránku nelze zrušit (na žádost). V úvahu připadá pouze znepřístupnění datové schránky, které je obecně možné jen u datových schránek, aktuálně považovaných za zřizované na žádost. Od 1.1.2023 to jsou, až na drobné výjimky, jen datové schránky nepodnikajících fyzických osob (DS FO).

Pokud chcete znepřístupnit svou datovou schránku (nepodnikající fyzické osoby, tj. DS FO), máte dvě možnosti, jak to udělat. Jednou je zajít na CzechPOINT, a druhou požádat znepřístupnění přímo ve své datové schránce. Tato druhá možnost funguje na jedno kliknutí (resp. na dvě, s kontrolou, zda nejde o překliknutí) a ukazuje ji toto video.


Přepis:

Pokud potřebujete, či jen chcete znepřístupnit svou aktuálně zpřístupněnou datovou schránku, máte dvě základní možnosti, jak toho dosáhnout. Jednou z nich je zajít na CzechPOINT, a tam o znepřístupnění požádat. Druhou možností je požádat o znepřístupnění přímo v příslušné datové schránce, přesněji v rámci klientského portálu datových schránek.

Dobré je ale vědět, zda je znepřístupnění konkrétní datové schránky vůbec možné. Obecně to je možné jen u těch datových schránek, které jsou aktuálně považovány za zřízené na žádost. Od 1.1.2023 to jsou, až ne velmi specifické výjimky, jen datové schránky nepodnikajících fyzických osob. Možnost znepřístupnění se tedy netýká datových schránek podnikajících fyzických osob či právnických osob, zapsaných v základním registru osob. A to i v případě, že si je jejich držitelé původně, před 1.1.2023, zřídili ještě na vlastní žádost.

Další důležitou skutečností je to, že o znepřístupnění může požádat jen oprávněná osoba, což je u datové schránky nepodnikající fyzické osoby její držitel. Případně ještě administrátor, pokud by byl v příslušné datové schránce ustaven. Nemůže to být například pověřená osoba. Zjednodušeně tedy můžete znepřístupnit jen svou vlastní datovou schránku, a nikoli schránku někoho jiného.

Ukažme si nyní, jak vše probíhá, pokud o znepřístupnění žádáte přímo ve své datové schránce. Stačí přejít do příslušné části nastavení a zde kliknout na příslušné tlačítko. Následně musíte ještě potvrdit, že nejde o nějaké překliknutí, ale že to myslíte vážně.

Přitom jste upozorněni na to, že znepřístupnění a opětovné zpřístupnění nemůžete dělat moc často: pokud požádáte o znepřístupnění dvakrát v jednom roce, s druhou žádostí o opětovné zpřístupnění už musíte počkat celý jeden rok.

No a pokud odkliknete svou žádost, je vaše datové schránka okamžitě znepřístupněna. Poznáte to jak podle červeně vyvedené informace v rámci nastavení, tak i podle červené tečky v hlavním menu, a podle varování, že již nemůžete odesílat nové zprávy.

Další informace pak najdete na hlavní stránce. Zde se dozvíte, co vlastně celé znepřístupnění obnáší: to, že do své datové schránky se můžete stále dostat, a máte tak nadále přístup je všem datovým zprávám, které se ve vaší datové schránce nacházely ještě před jejím znepřístupněním. Nicméně nemůžete odesílat nové datové zprávy, ale ani žádné nové datové zprávy přijímat.

O tom, že vaše datové schránka byla znepřístupněna, i kdy a proč se tak stalo, jste informováni speciální systémovou datovou zprávou. Ta by měla být poslední datovou zprávou, která vám do již znepřístupněné datové schránky přišla. Systémové datové zprávy totiž mají výjimku z pravidla, že do znepřístupněné datové schránky nelze žádnou novou datovou zprávu poslat.

Na ještě detailnější informace se můžete prokliknou přes odkaz na hlavní stránce. Zde se dozvíte například to, jaká pravidla platí v době, kdy pracujete se svou již znepřístupněnou datovou schránkou. Třeba že vaším přihlášením do znepřístupněné datové schránky se stávají doručenými případné nově dodané systémové zprávy (zatímco jiné nové datové zprávy již nemohou přicházet). Nebo že vaším přihlášením se mění stav datových zpráv, původně doručených fikcí, na doručené přihlášením.

Znovu si připomeňme, že kromě systémových datových zpráv by už do znepřístupněné datové schránky neměly přicházet žádné jiné datové zprávy, ani veřejnoprávní ani poštovní. Pokud by se totiž někdo pokoušel poslat datovou zprávu z nějaké jiné schránky do té vaší znepřístupněné, nepovede se mu to. Systém datových schránek mu odeslání datové zprávy do znepřístupněné datové schránky neumožní.

No a pokud někdy později dospějete k názoru, že byste svou datovou schránku chtěli opětovně zpřístupnit, máte znovu dvě možnosti, jak to udělat. Jednou je zajít na CzechPOINT, a tou druhou je požádat o opětovné zpřístupnění přímo v klientském portálu datových schránek. Opět je to velmi snadné, na jedno kliknutí. Tedy pokud se vás netýká ono penále v podobě nutnosti čekat celý jeden rok na možnost dalšího zpřístupnění.