Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Jak přerazítkovat starší datovou zprávu (a prodloužit tím její aktuální digitální kontinuitu)

V klientském portálu datových schránek je zabudován nástroj pro udržování aktuální digitální kontinuity datových zpráv: jeho prostřednictvím lze ke starší datové zprávě přidat další časové razítko, a tím prodloužit možnost ověření elektronické pečeti na datové zprávě (typicky o dalších 5 let).

Podmínkou ovšem je to, aby aktuální digitální kontinuita datové zprávy byla stále zachována, neboli aby se ještě dala ověřit platnost toho časového razítka, které na datové zprávě již je (a díky tomu se dala ověřit i pečeť, případně starší značka). V praxi to znamená, že do 8.8.2023 lze přerazítkovat datové zprávy, které byly staženy z datové schránky (pozor, nikoli přeneseny) po 3.8.2017. Později (po 8.8.2023) bude možné přerazítkovat již jen datové zprávy, stažené po 8.8.2018 (v obdobná situace se bude v dalších letech opakovat).

Toto video ukazuje, jak se takové přerazítkovávání datových zpráv provádí.


Přepis obsahu:

Máte-li nějakou starší datovou zprávu, kterou jste si někdy dříve stáhli do svého počítače, a chcete-li se nyní podívat na její obsah, potřebujete k tomu vhodný prohlížeč. Tedy program, který umí s datovými zprávami pracovat. Takovým programem je například program Form Filler od společnosti Software 602. Ale může to být i jakýkoli jiný program, který podporuje formát ZFO, používaný pro datové zprávy.

Pokud žádný takový program k dispozici nemáte, stále ještě existuje jedna další možnost. Pokud se přihlásíte do své datové schránky, a to prostřednictvím klientského portálu datových schránek, můžete si do ní datovou zprávu načíst, a to přes možnost „Otevřít ZFO“. Může to být jakákoli datová zpráva, ne nutně odeslaná či přijatá přes vaši datovou schránku. Stejně tak to ale může být třeba i doručenka.

Po načtení datové zprávy vám systém nejprve řekne, zda zprávu poznává. Tedy zda někdy dříve tato zpráva prošla skrz informační systém datových schránek, a její obsah nedoznal změny.

Pokud systém datovou zprávu poznal, a její obsah je neporušen, můžete si ji nechat zobrazit. Stejně, jako kdyby se jednalo o takovou datovou zprávu, jaká se stále nachází ve vaší datové schránce. Můžete se podívat například na metadata zprávy, na její pečeť a časová razítka, či na jednotlivé její přílohy.

Vraťme se ale ještě zpět do okamžiku, kdy jste datovou zprávu načetli, a systém vám řekl, že ji poznává a její obsah je neporušen. Pokud se jedná o takovou datovou zprávu, u které je stále ještě možné ověřit platnost její elektronické pečeti, neboli: pokud je zachována aktuální digitální kontinuita této datové zprávy, nabídne vám systém možnost stáhnout si přerazítkovanou verzi této datové zprávy. Tedy takovou její verzi, ke které bylo přidáno další časové razítko, prodlužující možnost ověření elektronické pečeti, typicky o dalších nejméně 5 let. Na jak dlouho konkrétně, se ostatně dozvíte už z názvu nové verze této datové zprávy, kde je příslušné datum uvedeno.

Pokud si tuto novou verzi datové zprávy stejným způsobem načtete, můžete se podívat i na její nové časové razítko. Doba konce platnosti certifikátu, na kterém je toto razítko založeno, je právě tou dobou, do které vydrží nová verze datové zprávy. Do kdy půjde ověřit platnost její elektronické pečeti.

Možnost ověření elektronické pečeti, v daném případě až do 17. října 2028, si můžeme ověřit i pomocí kvalifikované služby pro ověřování elektronických podpisů SecuSign Validation.

Na ověření platnosti nové verze datové zprávy, s přidaným časovým razítkem, a tím i s prodlouženou digitální kontinuitou, bohužel není připraven program Form Filler. Ten na takovéto datové zprávě neumí správně vyhodnotit ani platnost samotné elektronické pečeti, ani platnost druhého časového razítka. U něj hlásí chybu, způsobenou změnou obsahu.