Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Mohu požádat OVM, aby mi doručovalo do datové schránky někoho jiného, kam mám také přístup?

Odpověď na tuto otázku je záporná: orgány veřejné moci (OVM) musí doručovat konkrétním adresátům výhradně do jejich datové schránky. Tedy do takové, které je příslušná osoba držitelem. Naopak nesmí doručovat do datové schránky někoho jiného (jiného držitele), a to ani v případě, kdy adresát má do takovéto "cizí" datové schránky přístup a právo číst zprávu (například jako oprávněná či pověřená osoba).

Pokud by se tak stalo (tj. OVM doručoval do cizí datové schránky), nebude doručení účinné (právně platné), ani když si zprávu přečte správný adresát, nebo se s jejím obsahem jen seznámí. Je to stejné, jako při doručování v listinné podobě tradiční poštou: pokud by OVM doručil zásilku někomu jinému, a ten její obsah předal (či jen ukázal) správnému adresátovi, také by nebylo doručeno.