Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Mohu odesílat svá podání z cizí datové schránky?

Odpověď na tuto otázku je kupodivu kladná. Odesílat datové zprávy s vaším vlastním obsahem můžete z jakékoli datové schránky. Dokonce i z takové, do které nemáte vůbec přístup, nebo jen nemáte právo odesílat - a datovou zprávu s vaším obsahem může odeslat někdo jiný. Je to úplně stejné, jako u listovní pošty: svůj dopis v obálce můžete hodit do kterékoli poštovní schránky, či odevzdat na kterékoli poště. A to buď Vy sami, nebo kdokoli jiný.

Důležité je, aby to, co v datové zprávě odesíláte, bylo vámi řádně podepsáno. Opět úplně stejně, jako v listinné podobě, kdy dopis před vložením do obálky také podepíšete (a to vy a nikoli ten , kdo obálku ponese na poštu).

V případě datových schránek a elektronické komunikace vůči orgánům veřejné moci (zjednodušeně: úřadům) se místo vlastnoručního podpisu musíte podepsat pomocí tzv. uznávaného elektronického podpisu, či kvalifikovaného elektronického podpisu. Pokud jste tak učinili, můžete svou datovou zprávuy skutečně odeslat z jakékoli datové schránky, ne nutně z vaší vlastní datové schránky.

Jiné je to v případě, kdy se z jakéhokoli důvodu nemůžete, neumíte či jen nechcete řádně elektronicky podepsat (uznávaným či kvalifikovaným elektronickým podpisem). Pak můžete využít tzv. fikci podpisu, kterou datové schránky nabízí. Ta umožňuje odeslat vaše podání nepodepsané, s tím, že příjemce jej bere jako vámi řádně podepsané. Zde ale již neplatí, že takovéto podání může být odesláno z jakékoli datové schránky - ale musí být odesláno jen z takové, která je vaše. Tedy z takové, jejímž jste držitelem. Je to ostatně logické: má-li se onou fikcí nahradit váš podpis, musí se jednat o vaši datovou schránku, a ne o schránku někoho jiného.

A ještě jedno upřesnění: pokud máte více "svých" datových schránek (např. DS FO i DS PFO), můžete pro odeslání a využití fikce podpisu použít kteroukoli z nich. A z jiného pohledu: máte-li například jen datovou schránku podnikající fyzické osoby (DS PFO), můžete z ní odesílat jak podání, která se týkají vašeho podnikání, tak i taková, která se vašeho podnikání netýkají - a v obou případech využívat fikce podpisu. Pozor ale na to, že vaše protistrana takovouto možnost výběru nemá, a musí vám odpovídat jen do oborově správné datové schránky. Takže pokud např. máte jen DS PFO, můžete svá "nepodnikatelská" podání odesílat z této své datové schránky, i s využitím fikce podpisu, ale protistrana by vám měla odpovídat klasickou listovní poštou (jelikož nemáte svou DS FO).