Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

  Články, str. 2

Seriál

Podepisujeme se s eliptickými certifikáty

Série 3 článků věnovaná praktickým zkušenostem s elektronickými podpisy, jejichž podpisový algoritmus je založený na eliptických křivkách. Konkrétně jsou popisovány "eliptické" certifikáty vydané I.CA.

články na Lupa.cz vyšlo: srpen/září 2019

Článek

Jak se dosvědčují elektronické podpisy?

Lidé se tradičně podepisují sami, ať již vlastnoručně na papír, či elektronicky. Jak fungují služby jako MůjPodpis, iSmlouva, Adobe Sign a další, které chtějí toto letité paradigma změnit a nahradit je svědectvím o projevech vůle svých uživatelů?

článek na Lupa.cz vyšlo: 7.9.2020

Seriál

archi.gov.cz k digitální kontinuitě

Série tří článků, věnovaná problematice digitální kontinuity a způsobu, jakým je popisována na novém webu o architektuře eGovernmentu.

články na Lupa.cz vyšlo: říjen až listopad 2019
?>