Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

  Články, str. 2

Seriál

archi.gov.cz k digitální kontinuitě

Série tří článků, věnovaná problematice digitální kontinuity a způsobu, jakým je popisována na novém webu o architektuře eGovernmentu.

články na Lupa.cz vyšlo: říjen až listopad 2019
?>