Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

  Přednášky

Přednáška

Právní jednání v elektronické podobě

Zkrácená (jednodenní) verze jinak dvoudenního semináře "Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi II." pro Justiční akademii. Neuskutečnila se kvůli pandemii koronaviru.

přednáška . seminář březen 2020

Přednáška

Seznámení s elektronickými podpisy

První ze dvou přednášek na semináři "Zneužitelné slabiny elektronického podpisu", který se konal v Parlamentu ČR. Je úvodem do problematiky elektronických podpisů, s popisem jednotlivých druhů elektronických podpisů.

přednáška . seminář 17.6.2019

Přednáška

Problematické aspekty elektronického podepisování

Druhá ze dvou přednášek na semináři "Zneužitelné slabiny elektronického podpisu", který se konal v Parlamentu ČR. Je věnována konkrétním problematickým aspektům v elektronickém podepisování - např. volbou rozhodného okamžiku, jednoznačné identifikaci podepsané osoby, prostým elektronickým podpisům atd.

přednáška . seminář 17.6.2019