Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

Projekt "Zákony pro lidi s experty"

Pro projekt serveru Zákony pro lidi (zakonyprolidi.cz), nazvaný "Zákony pro lidi s experty", jsem připravil několik prezentací, zabývajících se výkladem pojmů z oblasti elektronického podepisování a práce s elektronickými dokumenty. Zde je můžete najít v interaktivní podobě, s titulky, přepisem slovního doprovodu a nabídkou souvisejících odkazů a dokumentů.

  Kvalifikovaný elektronický podpis


Čím je specifický kvalifikovaný elektronický podpis, jaké podmínky musí splňovat a jak se jejich splnění dá poznat? V čem se kvalifikovaný elektronický podpis liší od uznávaných a zaručených elektronických podpisů?

  Uznávaný elektronický podpis


Uznávaný elektronický podpis je naší národní specialitou, kterou unijní právní úprava nezná. Čím je specifický a v čem se uznávaný elektronický podpis liší od kvalifikovaných a zaručených elektronických podpisů?

  Zaručený elektronický podpis


Zaručený elektronický podpis je prvním konkrétním druhem elektronického podpisu, který zavádí unijní právní úprava elektronických podpisů pod názvem Advanced Electronic Signature (zkratkou AdES). Český termín "zaručený elektronický podpis" je nesprávným a zavádějícím překladem tohoto anglického názvu, který nekoresponduje s vlastnostmi a předpokládaným využitím tohoto druhu elektronického podpisu.

  Jiný druh elektronického podpisu (prostý elektronický podpis)


V naší legislativě, konkrétně v zákoně č. 297/2016 Sb., se vyskytuje pojem "jiný typ elektronického podpisu". O co jde a jak to souvisí s neformálním pojmem "prostý elektronický podpis"?

  Elektronické pečeti


Po technické stránce se elektronické pečeti neliší od elektronických podpisů. Liší se v tom, kdo je může vytvářet, neboli komu patří, a v důsledku toho se liší i svými právními účinky. A v čem se dnešní elektronické pečeti liší od dřívějších elektronických značek?

  Elektronická časová razítka


Proč je vhodné připojovat je všem elektronickým podpisů a pečetím také (kvalifikovaná) elektronická časová razítka? Jaký je jejich význam a přínos, a jaký je rozdíl mezi kvalifikovanými elektronickými časovými razítky a těmi, které kvalifikované nejsou?

  Písemně, nebo elektronicky? Není forma jako podoba!


Když má něco být písemné, už to nemůže být současně elektronické? Nebo to může být písemné a současně elektronické? Z různých zákonů vyplývá jedno či druhé - ale ve skutečnosti je to tak, že "písemně" je o formě, zatímco "elektronicky" je o podobě. Dále: proč neexistuje vidimace elektronických dokumentů, a jak je to s datovými formáty a nosiči elektronických dokumentů.

  Digitálně, nebo elektronicky?


Je rozdíl mezi přívlastky "digitální" a "elektronické"? Je nějaký rozdíl mezi digitálními a elektronickými dokumenty? A mezi digitálními podpisy a elektronickými podpisy?

  Datová zpráva vs. dokument


Je datová zpráva dočasný přepravní kontejner, do kterého se jednotlivé dokumenty vkládají jako přílohy? Nebo jsou datové zprávy a dokumenty jedno a to samé?

  Internetová stránka?


Termín "internetová stránka" je příkladem toho, kdy náš právní řád říká A, ale má na mysli B. Tedy něco jiného, zde konkrétně webovou stránku. Žádné internetové stránky přitom neexistují.

  Služby vytvářející důvěru


Proč je zákon č. 297/2016 Sb. zákonem o službách vytvářejících důvěru, a nikoli o důvěryhodných službách? Co vlastně jsou ony "služby vytvářející důvěru", v angličtině "trust services"?