Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

Instruktážní video

Datové schránky: doručení datové zprávy v průběhu práce uživatele se schránkou

zveřejněno 13.6.2022

Ačkoli zákon (konkrétně § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.) říká, že k doručení dochází přihlášením uživatele (osoby), systém datových schránek považuje za doručenou i takovou zprávu, která je dodána do datové schránky v době, kdy s ní již přihlášený uživatel pracuje. Stačí, aby si uživatel nechal znovu zobrazit obsah své datové schránky (což interně způsobi volání služby pro výpis obsahu dodaných zpráv, a s tím systém datových schránek spojuje efekt doručení).

Toto video ukazuje právě takovýto příklad: v průběhu práce s datovou schránkou (skrze její klientský portál) si uživatel vyžádal výpis z registru obvyvatel. Ten záhy dorazil do jeho datové schránky v době, kdy do ní již byl přihlášen a stále s ní pracovat (tj. neodhlásil se a neprovedl nové přihlášení). Přesto systém datových schránek označit zprávu jako doručenou, jakmile byla dodána do datové schránky a uživatel si nechal zobrazit přijaté zprávy.

Datové schránky . Doručení

Přepis videa


V této krátké ukázce se nejprve přihlásíme do datové schránky, a to skrze klientský portál datových schránek. Pro přihlášení zvolíme identity občana, a konkrétně mobilní klíč eGovernmentu. To vyžaduje pustit si na mobilním telefonu příslušnou aplikaci, a fotoaparátem sejmou QR kód. Tím dojde k přihlášení uživatele jako takového. Systém datových schránek pak dá uživateli na výběr ze všech datových schránek, do kterých má v nějaké roli právo přístupu. Stačí kliknutím jednu vybrat, a již se nacházíme v příslušné datové schránce.

Nyní si necháme poslat nějakou datovou zprávu. Nejsnáze tak, že na portálu občana požádáme o zaslání výpisu údajů z registru obyvatel. To jde velmi snadno, stačí zvolit rozsah údajů, zde všechny, a žádost odeslat.

Pak již můžeme vrátit do datové schránky, stále jako přihlášený uživatel, a chvilku si počkat na příchod nové datové zprávy. Abychom vyvolali nové načtení obsahu schránky, budeme několikrát přecházet mezi přijatými a odeslanými datovými zprávami. V odeslaných datových zprávách vidíme před okamžikem odeslanou žádost o výpis z registru obyvatel.

Ještě několikrát přejdeme, stále jako přihlášený uživatel pracující se svou datovou schránkou .. a nyní již vidíme, že nová zpráva byla dodána, a současně je systémem

Můžeme se ještě podívat podrobněji na doručenku. V ní najdeme konstatování, že k doručení došlo přihlášením oprávněné osoby - zatímco ve

skutečnosti byl uživatel, v roli oprávněné osoby, stále přihlášen do své datové schránky, a doručení ve skutečnosti způsobilo nové zobrazení obsahu datové schránky, přesněji přijatých zpráv.