Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Mýtus: Kdy dochází k doručení datové zprávy? Nejenom při přihlášení, ale i během práce s datovou schránkou

Právní úprava datových schránek hovoří o tom, že dodaná datová zpráva je doručena přihlášením uživatele s právem přístupu k datové schránce. Reálně je tomu trochu jinak.

Pokud by se "přihlášením" rozuměl pouze "akt zadání přístupových údajů" (či použití identity občana), alespoň teoreticky by to umožňovalo číst dodané datové zprávy bez toho, aby došlo k jejich doručení: stačilo by být k datové schránce trvale přihlášen. Dodané zprávy by pak nebyly považovány za doručené, dokud by se uživatel neodhlásil a nepřihlásil znovu.

Aby takovýto scénář nebyl možný, je (z pohledu systému datových schránek) datová zpráva považována za doručenou i v průběhu práce (již přihlášeného) uživatele s jeho datovou schránkou. Konkrétně doručení nově dodaných datových zpráv způsobuje každé nové zobrazení obsahu datové schránky.

Toto video ukazuje živý příklad: v průběhu práce uživatele s datovou schránkou je do ní dodána nová datová zpráva, a ta je (po novém zobrazení obsahu schránky) ihned označena jako doručená.


Přepis:

V této krátké ukázce se nejprve přihlásíme do datové schránky, a to skrze klientský portál datových schránek. Pro přihlášení zvolíme identitu občana, konkrétně mobilní klíč eGovernmentu. To vyžaduje pustit si na mobilním telefonu příslušnou aplikaci, a fotoaparátem sejmout QR kód. Tím dojde k přihlášení uživatele jako takového. Systém datových schránek pak dá uživateli na výběr ze všech datových schránek, do kterých má uživatel v nějaké roli právo přístupu.

Stačí kliknutím jednu vybrat, a již se nacházíme v příslušné datové schránce. Nyní si necháme poslat nějakou datovou zprávu. Nejsnáze to uděláme tak, že na Portálu občana požádáme o zaslání výpisu údajů z registru obyvatel. To jde velmi snadno, stačí zvolit rozsah údajů, zde všechny, a žádost odeslat. Pak se již můžeme vrátit do datové schránky, stále jako přihlášený uživatel, a chvilku si počkat na příchod nové datové zprávy.

Abychom vyvolali nové načtení obsahu schránky, které způsobí doručení, budeme několikrát přecházet mezi přijatými a odeslanými datovými zprávami. V odeslaných datových zprávách vidíme před okamžikem odeslanou žádost právě o výpis právě z registru obyvatel. Ještě několikrát přejdeme, stále jako přihlášený uživatel pracující se svou datovou schránkou, a nyní již vidíme, že nová zpráva byla dodána, a současně je systémem datových schránek označena jako doručená.

Můžeme se ještě podrobněji podívat na doručenku. V ní najdeme konstatování, že k doručení došlo přihlášením oprávněné osoby. Ve skutečnosti ale byl uživatel v roli oprávněné osoby stále přihlášen do své datové schránky, pracoval s ní, a doručení ve skutečnosti způsobilo nové zobrazení obsahu datové schránky, přesněji přijatých zpráv.