Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

Základy elektronického podpisu

Kurz je určen zájemcům, kteří chtějí pracovat s elektronickými podpisy, případně s nimi již pracují - ale kterým nestačí jen pokyny na úrovni "klikněte sem" a zjednodušené rady typu "věřte tomu a tomu". Je určen lidem, kteří chtějí elektronickým podpisům porozumět: pochopit, na čem jsou založeny a jak fungují, kdy a za jakých podmínek se na ně lze spoléhat, či co a jak se s elektronickými podpisy děje v krátkodobém i delším časovém horizontu.

Pro účast v kurzu se nepředpokládají žádné předchozí znalosti. Předpokládá se pouze aktivní zájem o problematiku elektronického podpisu.

První (prezenční) část kurzu je jednodenní a probíhá formu prakticky orientovaného výkladu. Seznamuje s principy elektronických podpisů, ale i praktickými aspekty práce s elektronickými podpisy a elektronickými dokumenty. Výklad je doprovázen řadou konkrétních příkladů, zaměřených zejména na dokumenty ve formátu PDF. Tyto příklady (a řada dalších) pak jsou účastníkům kurzu k dispozici i v jeho druhé části, která již probíhá distančně: účastníci získávají na 3 měsíce přístup do e-learningového kurzu (v prostředí systému Moodle na moodle.bajecnysvet.cz). Zde si mohou průběžně procvičovat a dále prohlubovat znalosti, získané během první části kurzu.

V rámci e-learningového kurzu účastníci mj. získají:

  • prezentace z první části kurzu
  • vlastní testovací certifikát, určený k procvičování tvorby elektronických podpisů (ale nikoli k právně platnému podepisování elektronických dokumentů)
  • konfigurační soubor pro snadné nastavení programu Adobe Reader (verze X)
  • "otevřené" PDF dokumenty, které lze opakovaně elektronicky podepisovat v programu Adobe Reader
  • řadu již podepsaných PDF dokumentů a dokumentů MS Word 2010 (s různými kombinacemi podpisů, časových razítek a revokačních informací), pro procvičení ověřování jejich platnosti
  • podrobné návod k využití všech příkladů

Přihlašte se na kurz (termíny a ceny)

Podrobná osnova prezenční části kurzu

Dopolední část (3-4 hodiny):
podstata a vlastnosti elektronických podpisů:
proč (zaručený) elektronický podpis není "jako známka" či "jako razítko", z jakých složek vzniká elektronický podpis a jak závisí na podepsaném dokumentu, co je integrita podepsaného dokumentu, co jsou soukromé klíče a co prostředky a data pro vytváření elektronických podpisů, co je hašování a hašovací funkce, co jsou kolizní dokumenty a v čem jsou nebezpečné, otázka doby vzniku el. podpisu, časová razítka, interní a externí podpisy
certifikáty a certifikační autority:
komu patří elektronický podpis, podepisující a ověřující osoba, soukromé a veřejné klíče, princip asymetrické kryptografie, certifikáty a jejich druhy, certifikační autority a jejich akreditace, certifikační politiky, infrastruktura veřejného klíče, revokace (předčasné zneplatnění, odvolání) certifikátu, CRL seznamy,

Odpolední část (4 hodiny):

platnost elektronických podpisů a její ověřování:
rozdíl mezi platností podpisu a ověřováním podpisů, platnost elektronických podpisů v čase a faktor času při ověřování platnosti, posuzovaný okamžik, možné výsledky ověření, podmínky pro platnost a pro neplatnost elektronického podpisu, vliv časového razítka a revokace, nejčastější nástrahy při ověřování, rozdíl mezi teorií a praktickým chováním používaných programů, správné nastavení Adobe Readeru
právní aspekty elektronického podpisu:
rozdíly mezi "obyčejným", zaručeným, kvalifikovaným a uznávaným elektronickým podpisem, jejich vztah k vlastnoručnímu a ověřenému podpisu, bezpečné prostředky a pohled práva vs. reálně používané programy a jejich chování, jak poznat druh elektronického podpisu, značky či razítka,
pokyny pro distanční část kurzu:
jak se přihlásit do e-learningového kurzu a jak jej využívat, předání přístupových údajů

Svým obsahem kurz navazuje na knihu "Báječný svět elektronického podpisu", která vyšla v Edici CZ.NIC a její elektronická forma je volně ke stažení z webu vydavatele (http://knihy.nic.cz). Autorem této knihy, stejně jako celého kurzu (a lektorem jeho prezenční části) je dr. Jiří Peterka. Pořadatelem kurzu je Vzdělávací agentura Aldea, http://www.aldea.cz.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3120
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61